Body

Wie kijkt naar de Indische kunst en cultuur, kijkt naar het lichaam. Enkele voorbeelden: de Mogolminiaturen, de traditie van de fysieke cultuur, de massage, de geneeskunde en de dans, vrouwen met hun kleurrijke sari's en hun met henna versierde handen, het pantheon van hindoegoden met hun buitengewone lichaam, de noties 'zuiverheid' en 'onzuiverheid' die in de Indische samenleving cruciaal zijn... Kortom, het lichaam is alomtegenwoordig in de Indische kunst en cultuur.

Sensueel of onaanraakbaar, opgesmukt of ascetisch, instrument of obstakel... Het lichaam wordt in al zijn verscheidenheid het thema van de openingstentoonstelling en de daaraan gekoppelde podiumkunsten, precies omdat je via de notie 'lichaam' zoveel aspecten van de Indische cultuur kunt aansnijden. Daarnaast kun je via een thema als 'het lichaam' India ook benaderen zonder het land te beperken tot één religie, gebied of historische periode.

Facebook Twitter
Retour