Living Traditions

Met zijn 1,2 miljard inwoners - bestaande uit meer dan 600 volksstammen, tal van (grote of eerder kleinschalige) religies en meer dan honderd talen - is de Indische samenleving een van de meest diverse ter wereld. Die diversiteit vind je terug in uiteenlopende culturele expressievormen: regionale, volksgebonden en folkloristische tradities, ambachten, muziek, dans, theater, beeldhouwkunst, grafische kunsten enz. In tegenstelling tot wat men in Europa ziet, zijn de tradities in India nog altijd bijzonder levend en blijven ze tot op vandaag invloed uitoefenen op hedendaagse kunstenaars. De kracht van India - en een van de lessen voor Europa - is om deze tradities evenzeer als hedendaags te bekijken. De evolutie en toekomst van de tradities zijn onderwerp van een interessant en voortdurend debat.

Facebook Twitter
Retour