Diaspora

De Indische diaspora is wereldwijd één van de belangrijkste diaspora. Het wekt dan ook geen verbazing dat hieruit een ruim aantal grote kunstenaars zijn voortgekomen - en nog altijd voortkomen - van wie het werk soms doordrenkt is van de Indische tradities en het Indische cultureel erfgoed. Schrijvers, beeldende kunstenaars, stemmen uit Engeland, Nederland, de Verenigde Staten, Suriname, Guyana en ook België geven tijdens Europalia uitdrukking aan India: ze bejubelen hun land of gaan er integendeel tegenin. Wat is de Indische identiteit voor wie elders leeft? Wat betekent het te behoren tot een land dat een continent op zichzelf is? Kortom, wat betekent identiteit? Het debat zal worden verbreed tot mensen uit andere diaspora?s en migratiebewegingen die in België leven.

Facebook Twitter
Retour