India Tomorrow

Meer dan 50% van de Indische bevolking is jonger dan vijfentwintig. Daarom wijdt europalia.india ook een flink deel van haar programma aan de jeugd, die actief deelneemt aan de opbouw van het India van morgen. Dat doet ook de nieuwe generatie kunstenaars die sinds de jaren negentig van zich laat horen en die geboeid is door de ingrijpende veranderingen in hun land, zoals de liberalisering van de economie, de verstedelijking, de globalisering... Deze kunstenaars en multidisciplinaire collectieven opereren vaak in een stedelijke context, maar net zo goed in de verste uithoeken en rurale gebieden ontstaan er boeiende experimenten.

Facebook Twitter
Retour